Pressinformation

Pressfrågor och Ackreditering

Pressackrediteringen har stängt för i år.

Pressansvarig för SIHS är:
Matilda Hjertstrand
Telefon: +46 70 979 56 31
Mail: matilda.hjertstrand@ridsport.se